Niespodzianka Urzędu Miasta

16 września Burmistrz Piotr Psikus przekazał nowoczesne pomoce dydaktyczne dla przedszkoli. Gmina Kępno pozyskała środki w wysokości 52 576,20 zł na realizację projektu pn.: „Wyposażenie 7 Przedszkoli z terenu Gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne”. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach projektu zakupiono dla siedmiu Przedszkoli wyposażenie w ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne. Gry i plansze edukacyjne przeznaczone dla dzieci są doskonałym i ciekawym uzupełnieniem zaplecza dydaktycznego przedszkoli. Nowoczesne pomoce dydaktyczne poszerzają wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody, m.in. w zakresie prawidłowej segregacji odpadów wytwarzanych w naszych domach, skutków zanieczyszczeń powietrza dla środowiska, takich jak: smog, zanieczyszczenie lasów, efekt cieplarniany.