^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

POZNAJEMY SWOJE EMOCJE

W ramach zadań planu rocznego prowadzone są w każdych grupach zajęcia na temat emocji.

Emocje są naturalną, integralną częścią życia. Świadoma praca nad emocjami to kształcenie umiejętności oddzielenia emocji od wydarzenia, zachowania lub sytuacji. Dzieci już wiedzą, że emocje są dobre i złe. Na naszych zajęciach bawiliśmy się kolorami aby wyrazić w ten sposób towarzyszące nam emocje. Powoli uczymy się radzić sobie z nimi i kontrolować je. Zdolność rozpoznawania emocji własnych oraz innych osób i panowania nad nimi, zdolność rozpoznawania słabych i mocnych stron, zdolność empatii oraz współdziałania i współpracy jest efektem tych oddziaływań, które przyczyniają się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. 

 

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.