ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice !

Informujemy, iż decyzją premiera RP

od 29 marca do 9 kwietnia  przedszkola zostaną zamknięte

Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Prosimy rodziców o zgłoszenie wychowawcom informacji dla ilu wychowanków  rodziców służb mundurowych będzie potrzeba zorganizowania miejsca w przedszkolu. Jeżeli będzie takie zainteresowanie ze strony Państwa, uruchomiony zostanie tylko oddział na ulicy Cichej 13.

Informujemy, że Rodzice będą mogli w tych dniach skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.