^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

INFORMACJE - 1 WRZESIEŃ 2021 r.

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 r.

W naszym przedszkolu uruchomionych jest 7 oddziałów:

-  6 oddziałów na ul. Cichej 13 – przedszkole czynne jest od 6:45-16:15

- 1 oddział na ul. Przemysłowej 31A – czynny od 7:30-16:00

 

Podział oddziałów:

Oddział I – (6:45-16:15) – dzieci 3-4 letnie – wychowawca Julia Krawczyk-Kolendowicz,

                                                                         n-l popołudniowy Dagmara Zgoda

                                                                        pomoc: Małgorzata Babarowska

Oddział II - (8:00-15:30) – dzieci 4-letnie – wychowawca Bogumiła Kwiatek

                                                                        n-l popołudnowy Joanna Karwacka

                                                                        pomoc: Katarzyna Serafin

Oddział III – (8:00-15:00) – dzieci 4-5 letnie – wychowawca Ewa Pierzyna

                                                                         n-l popołudniowy Katarzyna Bentkowska i

                                                                         Dominika Kowalska-Biziak

                                                                         pomoc: Aneta Juszczak

Oddział IV – (7:30-15:00) – dzieci 5-letnie – wychowawca Sylwia Trojak

                                                                         n-l popołudniowy Aleksandra Uraczyńska

                                                                         pomoc: Mariola Nawrot

Oddział V – (6:45-16:00) – dzieci 5-6 letnie – wychowawca Dominika Kowalska-Biziak

                                                                         n-l popołudniowy Joanna Karwacka

                                                                         pomoc: Dagmara Gajda

Oddział VI – (7:00-16:00) – dzieci 6-letnie – wychowawca Katarzyna Bentkowska

                                                                         n-l popołudniowy Małgorzata Mucha i 

                                                                         Małgorzata Morawska

Oddział VII – (7:30-16:00) – dzieci 3 i 5-letnie – wychowawca Marta Nolbert

                                                                          n-l popołudniowy Małgorzata Morawska 

                                                                         pomoc: Marzena Pawlak

                                                                        (Oddział VII mieści się na ul. Przemysłowej)

Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci oraz odbieranie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przyprowadzanie dzieci nie później niż do godziny 8:00, natomiast odbieramy nie wcześniej niż o godz. 14:40 (dzieci, które korzystają z podwieczorku).

Opłaty za przedszkole – jak w ubiegłym roku:

- Śniadanie – 2 zł + II śniadanie

- Obiad – 3 zł

- Podwieczorek – 1 zł

(Za każdą rozpoczętą godzinę po podstawie programowej, czyli od godz. 13:00 nanoszona jest opłata – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z wyjątkiem dzieci 6-letnich).

Rachunki za przedszkole będą wpływać na podany adres e-mail na umowie do 10 każdego miesiąca, natomiast obowiązek zapłaty jest do 20 dnia każdego miesiąca.

Jak funkcjonujemy w poszczególnych oddziałach:

- Śniadanie 8:30

- II śniadanie 10:30

- Obiad godz 11:15 – oddział I, godz 12:00 – pozostałe grupy/ 11:30- na ulicy Przemysłowej

- Podwieczorek 14:05

 

Nadal obowiązują nas zasady bezpieczeństwa COVID – dziecko jest odbierane przy głównych drzwiach od rodziców i zaprowadzane do szatni, a następnie przekazane nauczycielowi.

Prosimy również o nieprzyprowadzanie dzieci z oznakami choroby!

Odbierać dzieci mogą tylko osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na stosownych drukach.

 

Od 1 września wydawane będą dwie umowy, które należy wypełnić (bez nadawania numeru umowy) i zwrócenie również dwóch egzemplarzy następnego dnia do przedszkola.

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.