^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rok szkolny 2022/2023

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2022 r.

1. W naszym przedszkolu uruchomionych jest 8 oddziałów:

-  7 oddziałów na ul. Cichej 13 – przedszkole czynne jest od 6:45-16:15

- 1 oddział na ul. Przemysłowej 31A – czynny od 7:30-16:00

 

Podział oddziałów:

Oddział I – (7:30-16:00) – dzieci 3- letnie – wychowawca Małgorzata Mucha

                                                                         n-l popołudniowy Joanna Karwacka

                                                                        pomoc: Zuzanna Dublas

Oddział II - (7:00-16:00) – dzieci 3-4-letnie – wychowawca Katarzyna Bentkowska

                                                                        n-l popołudnowy Patrycja Pacholska

                                                                        pomoc: Mariola Nawrot

Oddział III – (8:00-14:30) – dzieci 4-5 letnie – wychowawca Julia Krawczyk-Kolendowicz

                                                                         n-l popołudniowy Natalia Gudra

                                                                         pomoc: Małgorzata Babarowska

Oddział IV – (8:00-14:30) – dzieci 5-letnie – wychowawca Ewa Pierzyna

                                                                         n-l popołudniowy Patrycja Pacholska

                                                                         pomoc: Małgorzata Babarowska

Oddział V – (6:45-16:15) – dzieci 5-letnie – wychowawca Bogumiła Kwiatek

                                                                         n-l popołudniowy Dorota Wróblewska, Joanna

Karwacka

                                                                         pomoc: Katarzyna Serafin

Oddział VI – (8:00-15:00) – dzieci 5-6-letnie – wychowawca Dominika Kowalska-Biziak

                                                                         n-l popołudniowy Dorota Wróblewska

pomoc: Dagmara Gajda

Oddział VII – (7:00-16:00) – dzieci 6-letnie – wychowawca Sylwia Trojak

                                                                          n-l popołudniowy Aleksandra Uraczyńska,

Natalia Gudra

Oddział VIII –(ul. Przemysłowa) (7:30-16:00) – dzieci 3-4-letnie – wychowawca Marta

Nolbert

                                                                          n-l popołudniowy Małgorzata Morawska 

                                                                         pomoc: Marzena Pawlak

2. Do godziny 8.00 oraz od godz, 14.30, dzieci przebywać będą w zbiorczych oddziałach, ze względu na zmniejszającą się ich ilość.

3. Zapraszamy Rodziców do przedszkola – wchodzą Państwo na teren przedszkola głównym wejściem, po czynnościach w szatni odprowadzamy dziecko do grupy i przekazujemy do rąk nauczyciela.

4. Dla dobra emocjonalnego dziecka, prosimy nie przedłużać dzieciom momentu rozstania. Gwarantujemy pełne zaopiekowanie dziecka.

5. Prosimy umawiać rozmowy z nauczycielem na czas, kiedy nie jest w grupie w celu zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa dzieciom przebywającym pod jego opieką.

6. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci oraz odbieranie zgodnie z podpisaną umową i wcześniejszym wnioskiem.

7. Ze względów organizacyjnych prosimy o przyprowadzanie dzieci nie później niż do godziny 8:00, natomiast odbieramy nie wcześniej niż o godz. 14:30 (dzieci, które korzystają z podwieczorku).

8. Od godziny 8.00 do 14.30 ze względów bezpieczeństwa drzwi do przedszkola będą zamknięte. Rodzice, którzy odbierają dziecko wcześniej niż o 14.30, dzwonią domofonem na salę w której przebywa dziecko i proszą o wpuszczenie na teren przedszkola.

9. Dla zachowania bezpieczeństwa, prosimy Rodziców o nieprzebywanie na przedszkolnym placu zabaw w momencie, kiedy znajdują się tam dzieci. Odbierając dziecko prosimy zwrócić się do nauczyciela o przyprowadzenie dziecka do Państwa.

10. Opłaty za przedszkole – bez zmian:

- Śniadanie – 2 zł + II śniadanie

- Obiad – 4 zł

- Podwieczorek – 2 zł

(Za każdą rozpoczętą godzinę po podstawie programowej, czyli od godz. 13:00 nanoszona jest opłata – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z wyjątkiem dzieci 6-letnich).

11. Rachunki za przedszkole będą wpływać na podany adres e-mail na umowie do 10 każdego miesiąca, natomiast obowiązek zapłaty jest do 20 dnia każdego miesiąca.

12. Posiłki w przedszkolu:

- Śniadanie 8:30

- II śniadanie 10:30

- Obiad godz 11:15 – oddział I i II, godz 12:00 – pozostałe grupy.

- Podwieczorek 14:05

13. W grupach I i II po obiedzie dzieci będą miały czas na wypoczynek i relax.

14. Prosimy również o nieprzyprowadzanie dzieci z oznakami choroby – katar, kaszel, gorączka, wysypka. W przypadku zauważenie oznak chorobowych, nauczyciele prosić będą Rodziców o zabranie dziecka z przedszkola.

15. Odbierać dzieci mogą tylko osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców na stosownych drukach. Nie wydamy dzieci osobom nieupoważnionym pisemnie lub na prośbę telefoniczną rodzica.

16. Zapraszamy Państwa – Rodziców naszego przedszkola do śledzenia strony internetowej naszego przedszkola, na której pojawiać się będą bieżące informacje z życia przedszkola, komunikaty i ogłoszenia www.dziececakraina.kepno.pl. Jesteśmy również na facebooku.

17. Kontakt do przedszkola pod numerem : 627823167

18. W ramach podstawy programowej, we wszystkich grupach odbywać się będą: zajęcia języka angielskiego oraz zajęcia taneczne.

19. W grupie dzieci 6-letnich i 5-6 letnich za zgodą Rodziców odbywać się będą zajęcia Religii.

20. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane będą dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie obserwacji nauczycieli i specjalistów następujące zajęcia:

- Rewalidacja

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- Logopedia

- Biofedback

Od tego roku zapewniamy również opiekę PEDAGOGA SPECJALNEGO ORAZ PSYCHOLOGA.

21. W tym roku realizowane będą w przedszkolu innowacje pedagogiczne:

- „Grupa Freblowska”

-„Mali Odkrywcy”

-„Mali Ogrodnicy”

-„Mali Artyści”

-„Mali Muzycy”

-„Mali Sportowcy”

-„ Mali Ekolodzy”

-„Mali Kucharze”

-„Teatrzykowy zawrót głowy”

O szczegółach powyższych informacji poinformują Państwa wychowawcy.

 

Życzymy Państwu miłej współpracy z naszym przedszkolem, wielu pozytywnych wrażeń i doznań, codziennego uśmiechu i przekonania, że Państwa dzieci oddane są w ręce profesjonalnych, kompetentnych i pozytywnych ludzi, którzy dobro dziecka stawiają na pierwszym miejscu.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie

- mgr Sławomira Czechlowska

 

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.