^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

W przedszkolu pracują...

Kadrę naszego przedszkola stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w placówce oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa

Pani Dyrektor:

 mgr Sławomira Czechlowska

 

Personel pedagogiczny:

mgr Sławomira Czechlowska – dyrektor, nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Uraczyńska - wicedyrektor, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy, logopeda, oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne

Julia Krawczyk- Kolendowicz - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału I, zajęcia z języka angielskiego

mgr Bogumiła Kwiatek - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału II, oligofrenopedagog

mgr Ewa Pierzyna - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału III

mgr Sylwia Trojak - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału IV, specjalista zajęć z biofeedbacku

mgr Dominika Kowalska -  Biziak - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału V, terapeuta pedagogiczny

mgr Katarzyna Bentkowska - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VI

mgr Marta Nolbert - nauczyciel stażysta, wychowawca oddziału VII

mgr Małgorzata Morawska - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy, logopeda

mgr Dagmara Zgoda - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy

mgr Małgorzata Mucha - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy

mgr Anna Moś - nauczyciel dyplomowany

Joanna Karwacka - nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy

mgr Natalia Gudra - nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy

mgr Renata Wiśniewska - Jemioło - nauczyciel mianowany

mgr Monika Maślanka - nauczyciel kontraktowy

mgr Dorota Wróblewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Domagała - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Hojczyk - religia

 

Maria Wojciechowska - pomoc do dziecka z autyzmem

 

Personel obsługowy:

Małgorzata Babarowska - pomoc nauczyciela w oddziale I

Katarzyna Serafin - pomoc nauczyciela w oddziale II

Aneta Juszczak - pomoc nauczyciela w oddziale III

Mariola Nawrot - pomoc nauczyciela w oddziale IV

Dagmara Gajda - pomoc nauczyciela w oddziale V

Marzena Pawlak - pomoc nauczyciela w oddziale VII

 

Mirela Marczewska - intendent

Hanna Niełacna - szef kuchni

Wanda Szar - pomoc kuchenna

Mariola Rak - pomoc kuchenna

Sabina Potyrała - pomoc kuchenna

Olga Kosakiewicz - woźna oddziałowa

Andrzej Juszczak - woźny

 

 

 

 

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.