^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

W przedszkolu pracują...

Kadrę naszego przedszkola i żłobka stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w placówce oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa

Pani Dyrektor:

mgr Anna Moś

Personel pedagogiczny

mgr Anna Moś – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Chocaj - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy

mgr Dorota Wróblewska – nauczyciel dyplomowany, wychowawca oddziału IV, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

mgr Renata Wiśniewska - Jemioło - nauczyciel mianowany, nauczyciel popołudniowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Aleksandra Uraczyńska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy, logopeda, oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Bogumiła Kwiatek - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału V, oligofrenopedagog

mgr Sylwia Trojak - nauczyciel stażysta, wychowawca oddziału I, biofeedback

mgr Aneta Latusek - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VI, oligofrenopedagog

Katarzyna Bentkowska - nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy

mgr Monika Cicharska - nauczyciel stażysta, wychowawca odziału II, zajęcia taneczne

mgr Małgorzata Morawska - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy

mgr Dagmara Zgoda - nauczyciel stażysta, wychowawca oddziału III, oligofrenopedagog 

Julia Krawczyk- Kolendowicz - nauczyciel stażysta,nauczyciel popołudniowy, zajęcia z języka angielskiego

mgr Małgorzata Mucha - nauczyciel mianowany

 

Anna Smaga - pomoc nauczyciela

Marta Nolbert - pomoc nauczyciela

Paulina Całkos - pomoc nauczyciela

 

 

Personel obsługowy

Aneta Juszczak - pomoc nauczyciela w oddziale III

Dagmara Gajda - pomoc nauczyciela w oddziale II

Joanna Karwacka - pomoc nauczyciela w oddziale IV

Mariola Nawrot - pomoc nauczyciela w oddziale I

Katarzyna Serafin - pomoc nauczyciela w oddziale V

Marzena Pawlak - pomoc nauczyciela w oddziale VI

Mirela Marczewska - intendent

Olga Kosakiewicz - wydawca posiłków

Halina Moś - pomoc kuchenna

Wanda Szar - pomoc kuchenna

Sabina Potyrała - pomoc kuchenna

Hanna Niełacna - pomoc kuchenna

 

Pracownicy żłobka:

mgr Anna Moś - dyrektor

Mirela Marczewska - intendent

Agata Barczak - starszy opiekun, wychowawca oddziału I 

Katarzyna Sobczak - pielęgniarka

Agata Leśniarek - opiekun w oddziale I

Natalia Gudra - starszy opiekun, wchowawca oddziału II 

Roksana Klein - opiekun w oddziale II

Margareta Pyzałka - opiekun w oddziale II

Maria Szymkowiak - opiekun w oddziale II

Maria Wojciechowska - szef kuchni

Andrzej Juszczak - woźny

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.