^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

W przedszkolu pracują...

Kadrę naszego przedszkola stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w placówce oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa

Pani Dyrektor:

 mgr Sławomira Czechlowska

 

Personel pedagogiczny:

mgr Sławomira Czechlowska – dyrektor, nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Uraczyńska - wicedyrektor, nauczyciel mianowany, nauczyciel popołudniowy w grupie II i IV, logopeda, oligofrenopedagog

mgr Dorota Wróblewska – nauczyciel dyplomowany, wychowawca oddziału III, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Julia Krawczyk- Kolendowicz - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału II, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rewalidacji

mgr Bogumiła Kwiatek - nauczyciel mianowany, wychowawca oddziału I

mgr Sylwia Trojak - nauczyciel mianowany, nauczyciel popołudniowy w grupie VII i V, specjalista zajęć z biofeedbacku

mgr Dominika Kowalska -  Biziak - nauczyciel mianowany, wychowawca oddziału VI, zajęcia z języka angielskiego, logopeda

mgr Katarzyna Bentkowska - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału IV, zajęcia taneczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Marta Nolbert - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VIII, zajęcia z rewalidacji

mgr Małgorzata Morawska - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy w grupie VIII, logopeda

mgr Małgorzata Mucha - nauczyciel dyplomowany, wychowawca oddziału V, pedagog specjalny

mgr Joanna Karwacka - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VII, zajęcia taneczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Dagmara Zgoda - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy w grupie II, III, VI

mgr Natalia Gudra - nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy w grupie V, zajęcia sensoryczne

mgr Patrycja Pacholska - nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy w grupie I, III, V, VI

mgr Anna Hojczyk - religia

mgr Wiktoria Karwacka - psycholog

 

Karolina Lenek - pomoc do dziecka z autyzmem

Monika Biel - stażystka, pomoc do dziecka z autyzmem

 

Personel obsługowy:

Zuzanna Dublas - pomoc nauczyciela w oddziale VII

Mariola Nawrot - pomoc nauczyciela w oddziale II

Małgorzata Babarowska - pomoc nauczyciela w oddziale IV

Weronika Rzepka - pomoc nauczyciela w oddziale VI

Katarzyna Serafin - pomoc nauczyciela w oddziale V

Dagmara Gajda - pomoc nauczyciela w oddziale III

Marzena Pawlak - pomoc nauczyciela w oddziale VIII

 

Aneta Juszczak - intendent

Mariola Rak - szef kuchni

Hanna Niełacna - kucharka

Wanda Szar - pomoc kuchenna

Sabina Potyrała - pomoc kuchenna

Maria Wojciechowska - pomoc kuchenna

Olga Kosakiewicz - woźna oddziałowa

Adrian Żurecki - woźny

 

 

 

 

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.