^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

6.45 - 8.00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb, praca w małych grupach z dziećmi. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.00 - 8.30 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – sanitarne, pomoc przy nakrywaniu do stołu. Zabawy integracyjne w kole.

8.30 – 9.00 – Śniadanie, czynności higieniczne.

9.00 – 10.30 – Zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w grupach (czas zajęć dopasowany do grupy wiekowej). Prace plastyczno – techniczne. Zabawy dowolne dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Uroczystości przedszkolne.

10.30 – 10.45 – Drugie śniadanie – owoce.

10.45 - 11.45 – Pobyt na świeżym powietrzu - zabawy w ogrodzie, spacery w najbliższym otoczeniu, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze.

11.45 - 12.30 – Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów. Obiad- wdrażanie do samodzielności.

(W oddziałach I i VII czynności związane z obiadem są przyśpieszone ze względu na leżakowanie dzieci w godz. 12.00 – 14.00).

12.30 – 13.00 – Relaksacja. Odpoczynek poobiedni, zabawy wyciszające, słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

13.00 – 14.05 - Swobodna aktywność dzieci według ich zainteresowań. Zabawy, gry indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe. 

14.05 – 14.30 – Podwieczorek.

14.30 - 16.15 - Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne. Praca indywidualna z dzieckiem. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali, na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.